Uppdrag

ridskola

Kultura erbjuder:

  • Projektledning, processtöd och rådgivning
  • Kvalificerade studier och utredningar
  • Utbildning och föreläsningar
  • Konferenser, seminarier och workshops

Exempel på uppdrag:

Södertälje kommun, Översyn av Södertälje kommuns ekonomiska stöd till föreningar med ridskola, Linköpings kommun, Smedstad Ridsportcenter – en resurs inom hälsa, skola, vård och omsorg, Regeringskansliet, Hästen och vi – tillsammans skapas mervärden, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen, Regionala Hästforum – en modell för hantering av hästanknutna frågor mellan näringen och samhället, Botkyra kommun, Utredning av häst- och ridverksamhetens framtid i programområdet Lindhov-Hågelby-Eriksberg, Linköpings kommun, Modeller för drift och skötsel av större ridanläggningar, Karlstads kommun, Översyn av ridsporten i Karlstads kommun, Ridskolornas Riksorganisation, Ridskolan i samhället, Konsumentverket, Vägledning till säkrare häst- och ridverksamhet, Svenska Ridsportförbundet, Regionala forum- hållbar samverkan med utvecklingskraft, HNS, Jordbruksverket, LRF, SLU, EU Equus, The Future of the Horse Industry in Rural Areas and Society, Jordbruksverket, Framtidsspaning på hästsektorn och Dialogforum.