Vad vi tror på

Grålle

Kultura har en stark tro på hästsektorns möjligheter att skapa värden i samhället. Det kan handla om människors livskvalité och folkhälsa, om småföretagande och jobb, eller om att slussa unga och nyanlända ut i arbete. Men också om aspekter som en levande landsbygd med attraktiva boendemiljöer och som besöksdestination.

Vi vill med vårt kunnande och nätverk av forskare och experter vara en aktiv samverkanspartner till offentlig, privat och ideellt sektor, i utvecklingen av hästanknutna verksamheter och miljöer.   Lokalt, regionalt och nationellt.