Om Kultura

Kultura har sedan starten 1989 arbetat med utvecklings- och förändringsprocesser som rör samspelet mellan hästsektorn och samhället. Genom mångårig erfarenhet av att arbeta med hästrelaterade samhällsfrågor vet vi att det finns stora ”vinna-vinna-effekter” i en utvecklad samverkan mellan offentlig, ideell och privat sektor. Arbetet sker ofta i nätverk med forskare och specialister för att öka värdet och anpassningen av kunskaper till varierande förhållanden.

Kultura arbetar med att ta fram kunskaps- och beslutsunderlag, att leda projekt, samverkans- och förändringsprocesser samt med rådgivning.  Det kan handla om att göra en översyn och utvecklingsplan för hästnäringen i kommunen, att belysa hur häst- och ridsportanläggningar kan fungera som resurs inom hälsa, vård, omsorg och skola, om anläggningsutveckling, eller om en god planering för hästar och ridning.

Vi håller också i dialogmöten, seminarier och föreläsningar samt tar fram informations- och inspirationsmaterial.

Arbetet vilar på övertygelsen att förändringsarbete och hållbara resultat bygger på kunskap i kombination med en konstruktiv process.

Vilka vi är:

_DSC7192-Edit
Christina Risshytt-Collman

Arbetar med projektledning, förändringsarbete, utredningar och rådgivning. Hon har varit verksam som ägare och konsult inom Kultura sedan 1989 och har över tjugo års erfarenhet av utvecklingsprojekt och uppdrag med anknytning till hästsektorn. Tidigare ledamot i Veterinära Ansvarsnämnden, Lantbruksuniversitetets styrelse (SLU) och personalchef vid ATG.

 Har verkat som entreprenör och pionjär inom mobilt Internet i nära samverkan med Industrifonden och ledande företag inom telekom, IT och livsmedelssektorn.

Christina arbetar helst framtids- och utvecklingsinriktat i nära samverkan med uppdragsgivare och i nätverk med personer med specialistkompetens. Hon är civilekonom med beteendevetenskaplig och pedagogisk påbyggnad.

Else
Else Friis

Arbetar med med idé, design & layout, pedagogik och användbarhetsfrågor. Fotograferar. Inreder. Håller även i kontakterna med tryckerier och teknik. 

Grafisk formgivare med mångårig konstnärlig erfarenhet. MS Office expert. Arbetat både med e-learning och traditionell klassrumsundervisnig. Kunnig inom utställningsdesign. Fil kand i Multimedia pedagogik/teknik. Diploma i scenografi & kostym.

Samverkanspartners

Hanna Elgåker, Dalaled Konsult

Expert på frågor som rör hästen i samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen. Landskapsarkitekt och disputerad med avhandlingen Tätortsnära hästhållning – Markanvändning i förändring med konflikter och möjligheter. För vidare info, se Dalaled Konsult.

Pia Tillberg, Stiftelsen Hippocampus

Expert inom området hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning. Leg. Fysioterapeut, certifierad Ridterapeut. Har arbetat med hästunderstödda insatser för personer med funktionshinder sedan 1989 samt genomfört flera projekt inom området. För vidare info, se Stiftelsen Hippocampus.